מכרז להתקנה ותחזוקה של מערכת הנגשה וניווט קולי (חוץ ופנים)