מכרז להקמת מיזם דיגיטלי מתקדם למרכז חינוך ובקרים חכמים