קול קורא למתן שירותי ייעוץ להשבת כספים מביטוח לאומי בגין תשלום לעובדים שנעדרו מפאת תאונות עבודה