קול קורא לקבלת הצעות למתן שירות לריכוז יחידת החקלאות במועצה האזורית נחל שורק