מכרז פמבי מס' 566/21 – הקמת תשתית מיחשוב ותפעול למוקד ומשל"ט עירוני