מכרז לאספקת שירותים רפואיים וסיעודיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד