מכרז להפעלת רצף שירותי תעסוקה וטיפול לאנשים עם מוגבלות התפתחותית שכלית (מש"ה)