בניית 12 כיתות לימוד ביה"ס יסודי ממ"ד מגרש 601 – שכ' השחר, דימונה