ביצוע עבודות החלפת יחידת קירור מים (צ'ילר) מס' 6 במרכז האנרגיה