הנחת קו "12 קדמה דליה- קדמה מזרח פלוגות- רציפות תפקודית