מכרז למתן שירותי אחזקה ואינטגרציה למערכות מחשוב תקשורת במיקור חוץ