חברת החשמל מבקשת לפנות לציבור ולהציע תרומת ציוד מחשוב וציוד היקפי למשפחות שידן אינה משגת