מכרז כ"א חיצוני 26/2022- מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה