מכרז מס' 01/2021: קליטת פסולת ממועצה אזורית מטה יהודה