מכרז פומבי מספר 13/21 – שירותי התקנת שלטים ו/או סככות על גבי תחנות טוטו ובמתקני ספורט ברחבי הארץ