מכרז לאספקת שירותי ניקיון במתקני המרכז הרפואי באילת