אחזקה והקמה של מערכות חשמל במתקני רמי"ם במשרד הביטחון