22/2022 לביצוע עבודות תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת בשכונת "יהוד-מערב" ביהוד-מונוסון -חוברת משפטית