מכרז פומבי מספר 77.2021 לשירותי הפקה, הגברה ותאורה אספקת ציודים לאירועים, ביצוע הקלטות, צילום סטילס ווידאו