פניה לקבלת הצעות לתוכן עבור תאגיד השידור הישראלי בקשר עם קול קורא משדרים תרבות של משרד התרבות