מכרז לאספקת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים ושירותי התקנה