הפעלת תוכנית להעצמת תלמידים במצבי סיכון ולהעצמת מורים המלמדים תלמידים במצבי סיכון