מכרז ע-21-2021 שיקום מדרגות חירום במבנה מרפאות חוץ