מתן שירותי אבטחה שמירה, בידוק ביטחוני וניקיון במעברים בין מדינת ישראל     המשך...