מכרז 1/2020 לרכש ותחזוקת כלי גזירה, טרנספורמציה וטעינת נתונים (ETL)