מכרז 7902 בינוי מעבדה , בניין לובל, קומה עליונה, חדר 28, הפקולטה לחקלאות