להכשרה, שמירה על כשירות וניהול מאגר כשירות מנהלי בטיחות מוסדות חינוך ברשויות המקומיות