מכרז עבור שירותי אדריכלות, תכנון, ניהול, פיקוח ויעוץ לצורך בצוע עבודות בינוי ושיפוץ עבור המכללה האקדמית