מכרז פומבי מס' 553/20 – מתן שרותי הריסה, פרוק, פינוי ואחסנה של מבנים, מתקנים וחצרות בתחום המוניציפלי של העיר רמה"ש ומרחב התכנון של הועדה המקומית רמה"ש