מכרז פומבי בהיקפים משתנים לרכישת עגלות הטענה למחשבים ניידים