לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערך צילום עבור אולפן צילום ההגרלות של מפעל הפיס