ביצוע כביש 4711 - עבודות בקטע כיכר נחשונים עד כביש 444 - אלעד מזור