מכרז למתן שירותי ייעוץ, קידום וליווי תכניות עבור הוועדה למתחמים מועדפים לדיור