מכרז מסגרת למתן שירותי ייעוץ בטיחות עבור עיריית קריית ביאליק