אספקה של מגברי צופר ורמקולים לרכבי המשטרה ואופנועי ים