מתן שירותי אינסטלציה עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית