הזמנה לביצוע צילום אוויר, מיפוי, מדידה, ניתוח ועריכת