82/2022 לאספקת שירותים לריכוז ליווי ותיאום עם רשויות מקומיות במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים