מכרז פומבי לביצוע עבודות התקנת מדחסי אוויר דחוס נשימתי בחדר מכונות ראשי וחדר מכונות משני במרכז הרפואי שיבא, תל השומר