מכרז מס‘ 2022/79 למתן שירותי מידענות ומודיעין בתחום הטכנולוגיות הרפואיות