מכרז פומבי מס' 2021-91 לביצוע תרגילי תקיפה / ערנות ובקרות תהליכיות על מערכי האבטחה במשרד המשפטים