מכרז חיצוני מס' 30/2022 עובד/ת סוציאלי נערה במצוקה