הקמה והפעלת גלידריה במתחם הלובי של הבניין המרכזי של המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר