מכרז פומבי משותף 03/2022 – לשירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי לרשויות האשכולות