מכרז לקבלת שירותי בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורות סלולר, הכנת מסמכי מכרז לתקשורת סלולרית וחישוב הטבות מס סלול