הפעלת עסק מסוג "בית אוכל" בבתי ספר ברעננה בשנה"ל תשפ"ב