מכרז 17/2021- תכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק, מתקני כושר והצללות בשצ"פים בשכונת נאות שמיר (אתר B+C)