מס' 12/21 שיפוץ מבנה קיים במושב בית זית וביצוע התאמות עבור בית קהילה מסתיים היום בשעה 14:00