מכרז כ"א 57/2021 פנימי / חיצוני- משגיח כשרות למחלקת דת