בחירת גופים שיכללו במגר המאפשר להתחרות על האפשרות להזרים ג טבעי נוזלי דר המקשר הימי